Baza wiedzy
Licea rozwijające kompetencje cyfrowe: ogólnopolski ranking STEM miesięcznika "Perspektywy" pokazuje, które polskie licea najlepiej kształcą w zakresie przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, informatyki i chemii. Najnowsze wyniki dostępne są na stronie internetowej.
Uczelnie rozwijające kompetencje cyfrowe: ranking Kierunków IT magazynu edukacyjnego "Perspektywy" - najnowsze wyniki dostępne są na stronie internetowej.
Wybrane uczelnie techniczne w Polsce: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, partner programu eSkills for Jobs. Uczelnia angażuje się w rozwój umiejętności cyfrowych wśród studentów oraz uczniów, m.in. poprzez program IT Szkoła.
Wybrane uczelnie techniczne w Polsce: Politechnika Wrocławska - uczelnia kształci ponad 34 tys. osób. Tegoroczni maturzyści mogli wybrać 55 kierunków na 15 wydziałach. Informatyka zarówno na Wydziale Informatyki i Zarządzania, jak i na Wydziale Elektroniki, okazała się najpopularniejszym kierunkiem pod względem liczby zgłoszeń. według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 najlepsza (ex aequo z Politechniką Warszawską) uczelnia techniczna w Polsce.
Wybrane uczelnie techniczne w Polsce: Politechnika Warszawska - jedna z największych i najbardziej prestiżowych uczelni technicznych w Polsce. Uczelnia posiada 19 wydziałów i 1 kolegium. Kształci ok. 34 000 studentów. Według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 najlepsza (ex aequo z Politechniką Wrocławską) uczelnia techniczna w Polsce.
Wybrane uczelnie techniczne w Polsce: Politechnika Śląska - według bieżących statystyk uczelnia liczy łącznie 25 tys. studentów. Ma 15 wydziałów, na których prowadzone jest 51 kierunków studiów i blisko 200 specjalności z zakresu działalności inżynierskiej. Głównym ośrodkiem akademickim są Gliwice, ale wydziały PŚ znajdują się także w Katowicach i w Zabrzu. Uczelnia jest wysoko w rankingach, dotyczących kształcenia ludzi przedsiębiorczych.
Wybrane uczelnie techniczne w Polsce: Politechnika Łódzka - uczelnia obecnie kształci niemal 20 000 studentów, oferuje 39 programów studiów. Zajmuje czwarte miejsce z uczelni technicznych w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015. Politechnika Łódzka została także doceniona w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych".
Partnerzy