Baza wiedzy
Tu znajdziesz ofertę pracy dla osób z kompetencjami cyfrowymi: Gazetapraca.pl - portal, na którym można znaleźć zarówno oferty pracy, w tym w obszarze ICT, jak i porcję wiedzy na temat rekrutacji HR oraz praktyczne wskazówki, jak pisać CV, czy jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Portal pokazuje także różne możliwości budowania kariery.
Strona programu e-Skills for the 21st Century. Kompendium wiedzy na temat zasad i celów programu. Zawiera także dokumenty do pobrania. Strona w języku angielskim.
European Schoolnet jest organizacją skupiającą 30 Europejskich Ministerstw Edukacji. Strona zawiera aktualności dotyczące prac organizacji, bazę wiedzy dla nauczycieli i informacje od partnerów.
Informacje na temat działań Wielkiej Koalicji ds. Stanowisk Cyfrowych. Wielka Koalicja ds. Stanowisk Cyfrowych jest wielowymiarowym partnerstwem, pod przewodnictwem Komisji Europejskiej w celu rozwiązania problemu braku umiejętności ICT i kilkuset tysięcy nieobsadzonych wakatów związanych z ICT.
Strona organizacji DIGITALEUROPE skupiającej przedsiębiorstwa różnej wielkości działające na rzecz popularyzacji technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Strona zawiera informacje na temat działalności organizacji, dokumenty i materiały wideo.
Strona z informacjami na temat najnowszych inicjatyw w ramach programu e-Skills for Jobs: aktualności, dokumenty, informacje o planowanych i zakończonych konferencjach w ramach programu.
Raport "e-SKILLS IN EUROPE" dotyczący Polski w formacie PDF opublikowany w styczniu 2014. Zawiera informacje o stanie cyfryzacji społeczeństwa polskiego oraz ocenę inicjatyw na rzecz wspierania cyfryzacji.
Partnerzy