Core IT Program

Core IT Program to cykl szkoleń z zakresu aktualnych trendów rozwoju technologii informatycznych organizowanych corocznie w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki przez firmy wchodzące w skład Kolegium Rektorskiego Uczelni: Oracle, Cisco, Microsoft, Hewlett-Packard, IBM, Intel i NASK. W szkoleniach mogą uczestniczyć również osoby spoza społeczności akademickiej WWSI. Więcej - http://core-it.wwsi.edu.pl/lista-szkolen.html

 

Partnerzy