Hour Of Code w pytaniach i odpowiedziach

Inicjatywa Hour Of Code została powołana do życia, aby pokazać najmłodszym, że informatyka - a w szczególności programowanie - może być naprawdę przyjemne, a przy tym pożyteczne. Chcemy zarazić jak największą grupę młodych ludzi pasją do informatyki. Pokazać im, że niezależnie od wieku mogą się jej uczyć i zgłębiać jej tajniki. Przez zabawę zapoznajemy uczniów z algorytmami, budową kodu i pokazujemy, jak stworzyć pierwsze aplikacje.

Jak mogę zaangażować się w inicjatywę?

Osoby zainteresowane akcją mogą poprowadzić lekcję/szkolenie dla uczniów w swojej szkole, placówce edukacyjnej swoich dzieci lub innych miejscach, np. świetlicach,bibliotekach,e-Centrach. Wszyscy chętni otrzymają dostęp do gotowych materiałów i scenariuszy. Można także zostać ambasadorem akcji, opowiadając o programie i zapraszając uczniów do wzięcia udziału w szkoleniach online.

Jaki jest harmonogram akcji?

Szkolenia dla prowadzących zajęcia odbędą się:
• 25.11.2014, godz. 18:00 - 19:00 (TouchDevelop),
• 26.11.2014, godz. 17:00 - 18:00 (code.org + Kodu),
• 27.11.2014, godz. 18:00 - 19:30 (code.org + Kodu + TouchDevelop).

Szkolenia stacjonarne dla uczniów (prowadzone przez nauczycieli i wolontariuszy, w szkołach i innych placówkach) będą miały miejsce od 8 do 12 grudnia 2014.

Szkolenia online dla uczniów prowadzone przez trenerów Microsoft odbędą się:
• 08.12.2014, godz. 18:00 - 19:00,
• 09.12.2014, godz. 18:00 - 19:00,
• 10.12.2014, godz. 18:00 - 19:00,
• 11.12.2014, godz. 18:00 - 19:00.

Gdzie mogę się zarejestrować jako prowadzący szkolenia?

Rejestracja odbywa się na stronie http://aka.ms/hocpl.
Aby dokonać rejestracji należy:
• zalogować się w portalu (zakładając uprzednio konto),
• kliknąć na przycisk "Weź udział" w prawej, górnej stronie ekranu.

Czy dla wolontariuszy przewidziane są szkolenia?

Tak. Terminy szkoleń dla wolontariuszy są dostępne w punkcie „Harmonogram akcji". Szkolenia online z trenerami będą doskonałą okazją do zadania nurtujących pytań. Dodatkowo każda z przykładowych lekcji jest dostępna na stronie http://aka.ms/hocpl w formie webcastu.

Czy szkolenia są obowiązkowe?

Nie. Z każdym ze scenariuszy lekcji można zapoznać się, oglądając przygotowane webcasty. Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach na żywo szczególnie te osoby, które nie miały wcześniej do czynienia ze środowiskiem programowania. Podczas szkoleń na żywo będzie można również zadawać pytania. Osoby, które już wcześniej brały udział w podobnych akcjach i mają z tym związane doświadczenie nie muszą brać udziału w szkoleniach.

Czy dostanę materiały do prowadzenia zajęć?

Tak. Na potrzebę zajęć przygotowane zostały specjalne scenariusze. Można się z nimi zapoznać odwiedzając stronę http://aka.m/hocpl.
Jakich technologii/platform dotyczą materiały?
Materiały podzielone są na dwa obszary, stosownie do grupy odbiorców:
• Lekcje dla najmłodszych:
o platforma code.org (poziom najbardziej podstawowy):
• aby z niej skorzystać wystarczy komputer z dostępem do internetu i przeglądarka,
• od odbiorcy wymagana jest umiejętność czytania,
• umożliwia składanie kodu programu z gotowych bloków,
• uczy logicznego, algorytmicznego myślenia,
• daje podwaliny pod bardziej zaawansowane zagadnienia,
o KODU (poziom podstawowy):
• wymaga wcześniejszej instalacji a dysku,
• atrakcyjne wizualnie środowisko, umożliwiające tworzenie światów podobnych do Minecrafta,
• programowanie polega na wyborze odpowiednich bloków kodu i układanie ich w logiczną całość,
• Lekcje dla nieco starszych:
o TouchDevelop:
• aby z niej skorzystać wystarczy komputer z dostępem do internetu i przeglądarka,
• tworzenie pierwszych aplikacji,
• budowanie kodu, również odbywa się z pomocą gotowych bloków, jednak wymagają one bardziej zaawansowanych umiejętności.

Czy po zakończeniu akcji Hour Of Code nadal będzie możliwość korzystania z narzędzi?

Tak, narzędzia programowania będą nadal dostępne.

Czy po zakończeniu akcji Hour Of Code otrzymam certyfikat/zaświadczenie o wzięciu w niej udziału?

Tak. Warunkiem otrzymania zaświadczenia/certyfikatu jest poprowadzenie w okresie 8-12.12.2014 przynajmniej jednej lekcji dla uczniów, a następnie wysłanie do dnia 15.12.2014 zgłoszenia na adres pledu@microsoft.com, zawierającego następujące dane:
• imię i nazwisko,
• adresu na jaki ma zostać wysłany certyfikat/zaświadczenie,
• miejscowości w jakiej zostały przeprowadzone zajęcia,
• informacja o liczbie przeprowadzonych zajęć,
• informacji o liczbie przeszkolonych osób,
• zdjęcie z prowadzonych zajęć.

Gdzie mogę się zarejestrować jako uczeń?

Rejestracja odbywa się na stronie http://aka.ms/hocpl.
Aby dokonać rejestracji należy:
• zalogować się w portalu (zakładając uprzednio konto),
• kliknąć na przycisk "Weź udział" w prawej, górnej stronie ekranu.

 

Partnerzy