O projekcie

 

W związku z rosnącą liczbą nieobsadzonych stanowisk w branży ICT Komisja Europejska, rozpoczęła program e-Skills for Jobs. Nowa odsłona kampanii została zaplanowana na lata 2015-2016. Jest prowadzona równolegle w 21 krajach europejskich. Celem tej inicjatywy, odbywającej się w ramach Grand Coalition for Digital Jobs (Wielka Koalicja na rzecz Cyfrowych Miejsc Pracy), jest promowanie umiejętności cyfrowych wśród młodzieży oraz innych grup. Ambasadorem Projektu w wymiarze europejskim jest Pan Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Projekt został włączony w Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych, skupiające programy wspierające rozwój kompetencji cyfrowych wśród Polaków. Koordynatorem kampanii w Polsce jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.

W Polsce szczególny nacisk kładziemy na różnorodnych ścieżek kariery, który stają się dostępne dzięki kompetencjom cyfrowym. e-Umiejętności otwierają drzwi do ciekawych, kreatywnych i rozwijających profesji. W ramach projektu w maju czołowe firmy informatyczne otworzą swoje drzwi dla młodzieży, które będą okazją do zapoznania się ze specyfiką poszczególnych zawodów, a także ze środowiskiem pracy. Istotnym elementem kampanii jest sieć Ambasadorów Projektu - młodych ludzi, którzy już znaleźli swoje miejsce w biznesie, między innymi dzięki kompetencjom cyfrowym. Liczymy, że staną się oni inspiracją dla młodych ludzi.

Ogólnoeuropejska strona programu: http://eskills4jobs.ec.europa.eu/ 

 

Partnerzy