Organizatorzy

Kampania koordynowana jest przez DIGITALEUROPE i European Schoolnet we współpracy z setkami partnerów krajowych i ogólnoeuropejskich oraz Europejskiego Centrum ds. Kobiet i Technologii, JA-YE, Telecentre Europe i wielu innych znaczących partnerów z branży IT.

Według danych Komisji Europejskiej popyt na pracowników w branży ICT rośnie w tempie 4% rocznie przewyższając podaż, w wyniku czego obecnie na rynku pracy w Unii Europejskiej brakuje 274,000 pracowników z umiejętnościami cyfrowymi. W 2015 roku wolnych będzie już 509,000 stanowisk. Liczba ta może wzrosnąć do miliona w 2020 roku. Deficyt spowodowany jest brakiem potrzebnych umiejętności cyfrowych. Więcej informacji: Digital Agenda for Europe
Umiejętności cyfrowe to Umiejętności dla Przyszłości. Takie hasło towarzyszy Szerokiemu Porozumieniu na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Powołanie w Polsce Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest odpowiedzią na europejską inicjatywę i wyrazem poczucia odpowiedzialności za przyszłość Polski. Warto spowodować, żeby wysokie umiejętności korzystania i tworzenia rozwiązań w świecie cyfrowym stały się trwałą wizytówką Polaków. Więcej infromacji: Umiejętności Cyfrowe.
Wielka Koalicja ds. Stanowisk Cyfrowych jest wielowymiarowym partnerstwem, pod przewodnictwem Komisji Europejskiej w celu rozwiązania problemu braku umiejętności ICT i kilkuset tysięcy nieobsadzonych wakatów związanych z ICT. Po więcej informacji zapraszamy na stronę Programu oraz do śledzenia Twittera 
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) jest organizacją typu not-for-profit zrzeszającą grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie lub na rzecz elektroniki i telekomunikacji, a także w zakresie usług radiofonii i telewizji. Więcej informacji na stronie KIGEiT
Partnerzy