Rafał Nowicki

Rafał Nowicki pracuje na stanowisku Menedżera Projektów w Pionie Bankowo-Finansowym w poznańskim oddziale firmy Sygnity SA. Główne wyzwania, którym dziś stawia czoła, związane są z prowadzeniem projektów informatycznych dotyczących systemów bankowych.

Zdobyta wiedza praktyczna z tego zakresu, poparta jest certyfikatami z zarządzania takimi, jak Prince2, Agile Project Managment czy Profesional Scrum Master. Jest absolwentem informatyki na Politechnice Poznańskiej. Od wielu lat związany z firmą Sygnity, w której na początku swej kariery stawiał pierwsze kroki jako programista. W kolejnych etapach pracował jako Starszy Projektant Systemów Informatycznych i Team Leader. Indywidualne preferencje związane z tworzeniem oprogramowania inspirowały go do projektowania i implementowania warstwy wizualnej tworzonych systemów. Mimo wieloletniego stażu w branży związanej z komputerami, w pracy zawodowej od zawsze najbardziej cenioną przez niego wartością jest bezpośredni kontakt z ludźmi. Pasja ta znalazła swe odzwierciedlenie w postaci ukończonych studiów z psychologii w zarządzaniu. Poza pracą interesuje się aktywnym uprawianiem sportów, psychologią osobowości, UX (projekty graficzne interfejsów) oraz czerpaniem radości w zabawach z prawie 3-letnią córką Lilianą.

Przeczytaj wywiad z Rafałem »

Partnerzy