Rusza program e-Skills for Jobs 2014, którego celem jest popularyzacja kompetencji cyfrowych

W Europie brakuje pracowników z kompetencjami cyfrowymi, trend ten będzie wzmacniał się w kolejnych latach. Dlatego Komisja Europejska prowadzi działania, których celem jest zachęcenie młodych ludzi do rozwijania umiejętności cyfrowych, niezbędnych w wielu profesjach. W Polsce program koordynuje Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

Warszawa, maj 2014 - e-Skills for Jobs 2014 ma zwrócić uwagę na znaczenie kompetencji cyfrowych w środowisku pracy, w szczególności wśród młodych ludzi stających przed wyborem ścieżki edukacji i późniejszej kariery zawodowej.
Elementami polskiej edycji będą m.in. Dni Otwarte w firmach informatycznych dla licealistów i studentów, podczas których młodzi ludzie będą mieli okazję zapoznać się specyfiką zawodów opartych na kompetencjach cyfrowych. Uzupełnieniem jest program ambasadorski, pokazujący sylwetki młodych ludzi, którzy z sukcesem korzystają ze swoich umiejętności cyfrowych na rynku pracy. Całoroczna edycja programu będzie miała dwie kulminacje - w maju i październiku.
„Komputery i szerzej technologie cyfrowe towarzyszą nam na co dzień zmieniając wiele obszarów naszego życia. W tej swoistej symbiozie to człowiek decyduje o przyszłości - choć nie wiemy, gdzie są granice rozwoju cyfrowego. Korzystajmy z niego, starajmy się znajdować takie rozwiązania, które przynoszą efekty. Dzięki nim nasze życie staje się wygodniejsze, praca efektywniejsza a państwo sprawniejsze." - mówi Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji i pełnomocnik ministra administracji i cyfryzacji ds. rozwoju kompetencji cyfrowych, Ambasador programu e-Skills for Jobs 2014 w Polsce. - „Niezwykle ważne stają się w tym kontekście e-Umiejętności. To one w coraz większym stopniu decydują o naszej sytuacji życiowej. Pomagają w nauce, pracy, więziach społecznych, wypoczynku. Im wyższe tym horyzont ich korzyści jest większy. Zdobywajmy je zatem!" - dodaje.
„Już dzisiaj w Polsce firmy na rynku nowych technologii mają trudności z rekrutacją właściwych osób. To również problem niedopasowania kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy." - mówi Krzysztof Chełpiński, przewodniczący Komitetu Wspierania e-Umiejętności, KIGEiT. - „W ramach programu e-Skills for Jobs 2014 chcemy z jednej strony przybliżyć młodzieży nowe zawody związane z informatyką, z drugiej strony - zaangażować firmy IT w kontakt z młodymi ludźmi."
Partnerami programu w Polsce są Grafton Recruitment, IBM, INTERIA.PL, Microsoft, mis24.pl, MIS S.A., Motorola Solutions Poland, UPC Polska oraz Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

Rynek pracy ICT w Europie
Według danych Komisji Europejskiej popyt na pracowników w branży ICT rośnie w tempie 4% rocznie przewyższając podaż, w wyniku czego obecnie na rynku pracy w Unii Europejskiej brakuje 274,000 pracowników z umiejętnościami cyfrowymi. [1]
Komisja Europejska szacuje, że w 2015 roku dostępnych będzie już 509,000 [2] wolnych miejsc pracy związanych z ICT. Liczba ta może wzrosnąć do miliona w 2020 roku. Deficyt spowodowany jest brakiem potrzebnych umiejętności cyfrowych. Najbardziej odczuwalny jest on w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Włoszech [3] - wakaty w tych krajach to 60% wszystkich nieobsadzonych stanowisk w branży w Europie.
Autorzy zleconego przez KE badania spodziewają się, że utrzyma się trend związany z coraz bardziej zaawansowanymi umiejętnościami wymaganymi w pracy w zawodach z branży ICT. Główna prognoza KE przewiduje, że do 2020 roku liczba miejsc pracy w profesjach związanych z zarządzaniem, projektowaniem i analityką wzrośnie o 44% w porównaniu z 2011, liczba stanowisk dla specjalistów zwiększy się natomiast o 16% [4]. Zanikać będą za to stanowiska techniczne, co związane jest z automatyzacją, offshoringiem i wzrostem produktywności. Badanie zlecone przez KE sugeruje też, że istnieje potrzeba poprawy jakości i dopasowania kompetencji cyfrowych do potrzeb rynku pracy.

Informacje o programie
Program e-Skills for Jobs 2014 (www.eskills2014.pl) zachęca do rozwijania kompetencji cyfrowych, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską, i prowadzony w ramach Wielkiej Koalicji dla Tworzenia Miejsc Pracy. Realizacja powierzona została DIGITALEUROPE i European Schoolnet. Program angażuje ponad 500 firm, organizacji pozarządowych i rządowych w 30 krajach europejskich.
W Polsce program koordynuje Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (www.kigeit.org.pl), partnerami są Grafton Recruitment, IBM, INTERIA.PL, Microsoft, mis24.pl, MIS S.A., Motorola Solutions Poland, UPC Polska oraz Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.


Komentarze wspierające
Agnieszka Kaczmarczyk, Regional Manager, Grafton Recruitment
E-skills to jedna z tych inicjatyw, które mogą wskazać możliwości rozwoju zawodowego młodym ludziom. Interaktywna i wielokanałowa forma organizacji warsztatów to klucz do sukcesu całego programu. Wydarzenia takie jak e-Skills for Jobs 2014 są również szansą na to, by w przyszłości na polskim rynku IT nie zabrakło wysoce wyspecjalizowanego personelu.

Anna Jawor, Koordynatorka Programów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, IBM Polska
Rynek usług IT rozwija się błyskawicznie, w 2013 IBM otworzył kolejne centrum usług IT - tym razem w Katowicach. Do pracy szukamy specjalistów i absolwentów z odpowiednim przygotowaniem i znajomością języków obcych. Jednocześnie widzimy ogromną potrzebę rozwoju innowacyjności i kompetencji cyfrowych. Jak wynika z badania IBM C-suite Study, prezesi największych przedsiębiorstw uznają, że technologia będzie miała największy wpływ na ich firmy ze wszystkich czynników zewnętrznych.

INTERIA.PL, Agnieszka Kliber, Manager ds. HR i Komunikacji Wewnętrznej
W związku z postępującą dygitalizacją mediów, w branży mediowej od kilku lat obserwujemy bardzo duży i stale rosnący popyt na specjalistów IT. Tendencja ta z pewnością będzie się utrzymywała, a pracownicy z kompetencjami cyfrowymi będą jednymi z najbardziej pożądanych na rynku pracy.

Marek Kosycarz, Dyrektor ds. Odpowiedzialności Społecznej, Microsoft
Rozwój kompetencji cyfrowych jest strategiczny zarówno w skali makro jak i mikro. Potrzebni są i coraz bardziej będą ludzie z właściwymi umiejętnościami na każdym etapie - tworzenia nowych rozwiązań, wprowadzania ich w życie i przekuwania na nowe modele w biznesie i społeczeństwie. Jak pokazują prognozy amerykańskiego Biura Statystyki Pracy (US Bureau of Labor Statistics), w ciągu najbliższej dekady liczba stanowisk, które będą wymagały od kandydatów sprawnego posługiwania się nowymi technologiami, wzrośnie o ponad połowę, do poziomu 77%.

Bożena Skibicka, prezes zarządu, MIS S.A.
Firmy MSP, które korzystają z profesjonalnych narzędzi IT automatyzujących procesy biznesowe rozwijają się znacząco szybciej. Efektywne stosowanie tego typu narzędzi wymaga świadomości i umiejętności cyfrowych zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników. Przy czym warto zwrócić uwagę, że nie ma znaczenia branża - kompetencje cyfrowe potrzebne są praktycznie w każdej.

Jacek Drabik, Country Manager Motorola Solutions Polska
Branża nowych technologii to ciągły rozwój. Wbrew pozorom rozwiązanie mobilne, technologie typu „Internet of Things" czy aplikacje biometryczne nie są tworzone tylko przez informatyków. Nie można sobie wyobrazić rozwoju tych obszarów bez ścisłej współpracy ze specjalistami z najróżniejszych dziedzin. Warunkiem jest jednak posiadanie przez nich odpowiednich kompetencji cyfrowych, które umożliwią pracę w danych projektach.

Andrzej Żyławski, Prezydent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
W dzisiejszych czasach coraz trudniej znaleźć zawód, którego wykonywanie nie wiązałoby się z koniecznością posiadania choćby podstawowych umiejętności cyfrowych. Tendencja ta z roku na rok staje się coraz bardziej widoczna. Tym bardziej doceniam i wspieram projekt e-Skills for Jobs 2014, promujący kompetencje cyfrowe wśród młodzieży.


________________________________________

[1] Źródło: "E- SKILLS FOR JOBS IN EUROPE: MEASURING PROGRESS AND MOVING AHEAD", FINAL REPORT - str 15. Raport do pobrania ze strony http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/documents/e-skills/index_en.htm
[2] j.w. str. 128
[3] j.w. str 128-129
[4] Raport " e-umiejętności w kontekście zatrudnienia w Europie" - str 8. Raport do pobrania ze strony http://eskills2013.eu/fileadmin/monitor2013/documents/Country_Reports/Brochure/eSkills_Monitor_PL.pdf

 

 

Partnerzy