Włodzimierz Marciński
Lider Cyfryzacji, pełnomocnik ministra administracji i cyfryzacji ds. rozwoju kompetencji cyfrowych

Pan Włodzimierz Marciński jest informatykiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy w administracji publicznej, współtwórcą systemu informatycznego w MSZ, członkiem Komitetu Informatyki PAN. Od 1998 do 2004 roku był I radcą w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli odpowiedzialnym w negocjacjach akcesyjnych za tematykę telekomunikacji, społeczeństwa informacyjnego oraz technologii teleinformatycznych. W latach 2004-2005 pełnił funkcję wiceministra nauki i informatyzacji.

Zadania Lidera Cyfryzacji realizuje kierując Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, a także uczestnicząc w spotkaniach Liderów Cyfryzacji krajów członkowskich UE. Biorąc pod uwagę dystans pomiędzy szybko rozwijającymi się technologiami IT a niedostatecznym postępem w ich używaniu przez Polaków, Pan Marciński zdecydował się na promocję podnoszenia umiejętności cyfrowych jako głównego obszaru swojej działalności Lidera Cyfryzacji.

Partnerzy