Zespół KIGEiT doceniony za popularyzację kompetencji cyfrowych

Zespół KIGEiT (w składzie: Krzysztof Chełpiński, Krzysztof Lemiech i Dorota Sapija) otrzymał Recognition Award, nagrodę przyznawaną corocznie przez DIGITALEUROPE. Wyróżniono zaangażowanie KIGEiT we wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych młodych ludzi w kontekście potrzeb rynku pracy.

Nagrodę, podczas corocznego spotkania członków DIGITALEUROPE 13 czerwca 2017 r., w imieniu zespołu KIGEiT odebrała z rąk Cecilii Bonefeld-Dahl Dorota Sapija. Oprócz przedstawicieli KIGEiT w gronie laureatów znaleźli się także: Claire Darmon (Apple), Guillaume Lebrun (Qualcomm), Jef D'Hollander (Agoria) i Susanne Baker (techUK).

 

 

 

 

Partnerzy