e-Skills for Jobs 2014 - przegląd w skrócie

e-Skills for Jobs 2014 - przegląd w skrócie

Komisja Europejska wybrała DIGITALEUROPE oraz European Schoolnet do przeprowadzenia programu e-Skills for Jobs 2014. Celem jest podniesienie znajomości znaczenia technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (ICT) w pracy i potrzeby zwiększenia świadomości dotyczącej tych zagadnień w środowisku młodych ludzi stających przed wyborem kształcenia i ścieżki kariery. Jest ona również odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych w tej dziedzinie pracowników, które pomimo wysokiego bezrobocia w Europie nie jest w tym momencie zaspokojone.

Kampanie prowadzona jest pod patronatem Grand Coalition for Digital Jobs (Wielkiej Koalicji ds. Cyfrowego Zatrudnienia), ogólnoeuropejskiego partnerstwa wielostronnego, które pomaga przeciwdziałać niedoborom  kadr w Europie z umiejętnościami zawodowymi ICT, a także wykorzystywać potencjał do tworzenia miejsc pracy w sektorze ICT.

Główne założenia projektu to podnoszenie świadomości dotyczącej edukacji, szkoleń, miejsc pracy oraz innych możliwości, które dostępne są dla osób z umiejętnościami ICT - tych które wiedzą jak efektywnie korzystać z technologii cyfrowych.

Przemysł, instytucje edukacyjnie oraz organy publiczne wspólnie zapewnią w ciągu roku bogaty i różnorodny program wydarzeń i działań dla osób o wszystkich poziomach zaawansowania edukacji i umiejętności. Kampania koordynowana jest przez DIGITALEUROPE i European Schoolnet we współpracy z setkami partnerów krajowych i ogólnoeuropejskich oraz Europejskiego Centrum ds. Kobiet i Technologii, JA-YE, Telecentre Europe i wielu innych znaczących partnerów z branży IT.

Kompetencje cyfrowe są kluczowe dla profesjonalistów pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz dla młodzieży i bezrobotnych chcących wejść na rynek pracy. Są one również bardzo istotne dla korporacji, które potrzebują wysoko wykwalifikowanej kadry. W czasach, w których Europa zmaga się z długotrwałym spowolnieniem gospodarczym, kompetencje cyfrowe zdają się być ważniejsze niż kiedykolwiek pomagając gospodarce europejskiej wejść na właściwe tory. Ludzie posiadający e-Umiejętności będą odgrywali główną rolę w tworzeniu w Europie innowacyjnego i konkurencyjnego środowiska.

W 2014 roku program e-Skills for Jobs prowadzony będzie w 30 europejskich krajach*. Będzie informować młodzież, bezrobotnych, specjalistów ICT oraz małe i średnie przedsiębiorstwa o szerokiej gamie możliwości jakie oferują stanowiska pracy w branży ICT. Przewidywane są również dwa ważne wydarzenia podczas kampanii związanej z grecką i włoską prezydencją w Unii Europejskiej.

*Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Izrael, Włochy, Łotwa, Litwa, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania.

W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt z:

Joanna Borowska, Omega Communication, tel. 22 547 0883, 664 761 401, jborowska@communication.pl

Alicja Piekarz, Omega Communication, tel. 22 547 0884, 606 233 401, apiekarz@communication.pl

DIGITALEUROPE (www.digitaleurope.org) jest głosem europejskiej branży technologicznej. Członkami organizacji są zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa w sektorach technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz elektroniki użytkowej. DIGITALEUROPE zrzesza 61 dużych firm międzynarodowych i 41 krajowych stowarzyszeń z 29 krajów europejskich. W sumie, DIGITALEUROPE reprezentuje ponad 10.000 firm z całej Europy, łącznie zatrudniających ponad 2 miliony pracowników.

European Schoolnet (www.europeanschoolnet.org) to sieć 30 europejskich ministerstw edukacji, z siedzibą w Brukseli. Jako organizacja not-for-profit stara się zapewnić innowacyjność w nauczaniu i uczeniu się naszych kluczowych interesariuszy: ministerstw edukacji, szkół, nauczycieli, naukowców i partnerów branżowych.

Grand Coalition for Digital Jobs (Wielka Koalicja ds. Stanowisk Cyfrowych) jest wielowymiarowym partnerstwem, pod przewodnictwem Komisji Europejskiej w celu rozwiązania problemu braku umiejętności ICT i kilkuset tysięcy nieobsadzonych wakatów związanych z ICT. Po więcej informacji zapraszamy na stronę https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs-0 oraz do śledzenia Twittera #gc_eu

 

 

 

Partnerzy